Hammer-Godt

En bog-blog om min spirituelle rejse

Velkommen til min blog

Jeg var næsten 40, da jeg traf et menneske, der åbnede mine øjne for den spirituelle verden. Med en overbevisning om, at ALT skulle kunne måles, vejes – og ikke mindst bevises, var det en stor udfordring for mig at give slip – og hengive mig til en verden, der skulle fornemmes, mærkes i hjertet – og som på ingen måde lod sig bevise. Gennem de næste mange år skete der en forvandling med mig, og med kærlighedens uvurderlige hjælp og støtte kunne jeg omsider sætte ord på hele min spirituelle udvikling. Det er der kommet en bog ud af – og jeg håber, den kan blive til glæde, inspiration og måske også til forløsning for dig som læser. Tag godt imod den.

1 thought on “Velkommen til min blog

 1. Ηello all, guyѕǃ Ι know, my mеѕsаgе may be tоo sрecіfіс,
  But mу siѕter found niсe man hеrе аnd thеy mаrrіеd, ѕo hоw about me?ǃ 🙂
  I am 25 уears old, Elеna, frоm Rоmаnіа, I know Еngliѕh and Gеrmаn lаnguаgеs аlѕо
  And… I hаve sресіfіc dіsеaѕе, nаmed nуmphomanіа. Who know what is this, can undеrstаnd mе (bеtter to sаy it іmmеdiаtеlу)
  Аh yеѕ, I cook very taѕtyǃ and Ι lovе nоt оnly cook ;))
  Ιm rеal girl, not рrоstitute, аnd loоkіng fоr ѕerіоuѕ аnd hot rеlationshір…
  Anуwaу, yоu саn fіnd my prоfіle herе: http://steakcottecor.tk/user/75824/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.